Кардиологичен преглед

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА                                                                           ЦЕНА

  • Специализиран преглед                                                                              30 лв
  • Ехокардиография с цветен доплер                                                              50 лв